Banner

Chính sách phân phối

CHÍNH SÁCH NHÀ PHÂN PHỐI

25/11/2021

1.   ĐỐI TƯỢNG NHÀ PHÂN PHỐI Đã từng hoặc đang phân phối các mặt hàng tiêu dùng nhanh, các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng…v.v Có kinh nghiệm và khả năng quản lý kinh doanh trong lĩnh vực các sản phẩm về đồ ...

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

25/11/2021

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ Mọi đối tượng yêu thích kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng nhanh, các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng…v.v Có kinh nghiệm và khả năng quản lý kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển...

Góc khuyến mãi

Góc khuyến mãi

SẢN PHẨM BÁN CHẠY