KHI CỐC GIẤY VƯỢT RA NGOÀI MÀU XANH LÁ CÂY

📌Cốc giấy là cốc được thiết kế từ giấy tinh khiết PO an toàn thực phẩm và màng PE. Vì tính chất xanh của nó, cốc giấy đã trở nên phổ biến và nhu cầu đã tăng vọt.

👉Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp xanh đều phục vụ cà phê trong ly cà phê bền vững này. Các nhà chức trách trên toàn cầu cũng đang cấm nhựa để sử dụng các sản phẩm xanh thay thế.

♻Trong khi đó, những khách hàng có ý thức về môi trường, đặc biệt là thế hệ Gen Z, lại thích những sản phẩm xanh như cốc giấy. Nghiên cứu cho thấy hơn 73% người có thể trả phí cho các sản phẩm bền vững.

💥Bằng cách nào đó, hầu hết mọi người đều yêu thích cốc giấy vì những lợi ích xanh của nó. Do đó, tính hữu ích bổ sung của nó không thu hút được sự chú ý xứng đáng.

😮Những gì bạn cần biết là cốc giấy còn nhiều thứ khác ngoài màu xanh của nó.

Dương Kim Hoàng - 09/02/2023

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Cốc 6oz 1PE
~180ml

380đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 8oz 1PE
~240ml

640đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 10oz 1PE
~300ml

780đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 12oz 1PE kèm nắp
~ 360ml

1.080đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 16oz 1PE
~480ml

990đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Tô 10oz 2PE
~300ml

840đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 12oz 2PE
~ 360ml

930đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Giá để cốc tự động 6oz

580.000đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 2.5oz 1PE
~75ml

250đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 3.5oz 1PE
~105ml

315đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 7oz 1PE
~210ml

400đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Tô 6oz 2PE
~180ml

720đ/chiếc
Kho: Còn hàng