TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn: 

Với mục tiêu trở thành một công ty đa ngành hàng đầu Việt Nam và trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp ở khu vực trong thập kỷ tới, hoạt động đa năng, kết hợp với điều kiện kinh tế thị trường, thực hiện tốt phương châm “Không có khách hàng khó tính - chỉ có nhà cung cấp không chuyên nghiệp”

Sứ mệnh:

  • Vì một nước Việt Nam tốt đẹp, văn minh, an toàn, đưa dân trí việt nam phát triển đến tầm cao mới trong mắt bạn bè quốc tế.

  • Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

  • Giảm thải rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

  • Cung cấp một sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Giá trị cốt lõi: 

      * Sự chuyên nghiệp
- Chuyên nghiệp trong đường hướng kinh doanh và phát triển, tạo ra giá trị cộng thêm trong từng sản phẩm, đem đến giá trị sử dụng vượt trội cho người tiêu dùng;
- Chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua các hệ thống quản lý, quy trình tương tác và kỹ năng làm việc thành thạo của từng nhân viên;
- Chuyên nghiệp trong hành xử với khách hàng, đối tác, cổ đông và giữa nhân viên.

     * Sự chia sẻ
- Chia sẻ lợi nhuận với đối tác, cổ đông và nhân viên.
- Chia sẻ giá trị và tương lai phát triển nghề nghiệp đến nhân viên.

    * Hài hòa lợi ích
- Hài hòa giữa lợi nhuận - kinh tế - xã hội
- Phát triển môi trường sinh thái bền vững

Dương Kim Hoàng - 11/10/2021