Tô 10oz 2PE
~300ml

840đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 10oz 1PE
~300ml

780đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 12oz 2PE
~ 360ml

930đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 16oz 2PE + nắp nóng
~480ml

1.380đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 12oz 2PE + nắp nóng
~ 360ml

1.230đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 14oz 2PE
~420ml

1.000đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 16oz 2PE
~480ml

1.050đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 16oz 1PE
~480ml

990đ/chiếc
Kho: Còn hàng