Tô 10oz 2PE
~300ml

800đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 10oz 1PE
~300ml

730đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 12oz 2PE
~ 360ml

880đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 16oz 2PE + nắp nóng
~480ml

1.310đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 12oz 2PE + nắp nóng
~ 360ml

1.180đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 16oz 2PE
~480ml

990đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 16oz 1PE
~480ml
~ 360ml

960đ/chiếc
Kho: Còn hàng