Cốc 16oz 2PE kèm nắp
~480ml

1.430đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 12oz 2PE kèm nắp
~ 360ml

1.280đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 12oz 1PE kèm nắp
~ 360ml

1.120đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 8oz kèm nắp
~240ml

1.010đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 16oz 1PE kèm nắp
~480ml

1.280đ/chiếc
Kho: Còn hàng