Bát 24oz 1PE kèm nắp
~720ml

2.000đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 24oz 1PE
~720ml

1.450đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 32oz 1PE kèm nắp
~960ml

2.200đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 12oz 1PE kèm nắp
~ 360ml

1.120đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Giá để bát cháo

480.000đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 32oz 1PE
~960ml

1.550đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát cháo 16oz 1PE
~480ml

990đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 16oz 1PE kèm nắp
~480ml

1.280đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát cháo 12oz 1PE
~ 360ml

860đ/chiếc
Kho: Còn hàng