Cốc 6oz 1PE
~180ml

380đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 8oz 1PE
~240ml

690đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát cháo 12oz 1PE
~ 360ml

860đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát cháo 16oz 1PE
~480ml

990đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát kem 6oz 2PE
~180ml

720đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát kem 10oz 2PE
~300ml

900đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 12oz 2PE
~ 360ml

930đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 16oz 2PE
~480ml

1.050đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 24oz 1PE
~720ml

1.450đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 3.5oz 1PE
~105ml

315đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 7oz 1PE
~210ml

400đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 22oz 2PE
~660ml

1.200đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát kem 12oz 2PE
~360ml

1000đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp cốc 8oz
~76mm

320đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp cốc 12oz
~80mm

350đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp cốc 14,16,22oz
~90mm

380đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp bát 12oz
~100mm

260đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp bát 16oz
~103mm

290đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp bát 24oz
~128mm

550đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Giá để cốc tự động 6oz

580.000đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Giá để bát cháo

480.000đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 8oz kèm nắp
~240ml

1.010đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 12oz 1PE kèm nắp
~ 360ml

1.120đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 16oz 1PE kèm nắp
~480ml

1.280đ/chiếc
Kho: Còn hàng