Cốc 2.5oz 1PE
~75ml

250đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Tô 6oz 2PE
~180ml

480đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 7oz 1PE
~210ml

390đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 8oz kèm nắp
~240ml

910đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 6oz 1PE
~180ml

370đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 3.5oz 1PE
~105ml

305đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 8oz 1PE
~240ml

630đ/chiếc
Kho: Còn hàng