Bát 32oz 1PE kèm nắp
~960ml

2.200đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Bát 32oz 1PE
~960ml

1.550đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 22oz 2PE
~660ml

1.200đ/chiếc
Kho: Còn hàng