* Mã giảm giá 12.000 đ

Áp dụng: Khi mua 1 thùng cốc 6oz (Mã SP: VC-C6H1-2)

Nhập mã: COUPON12K

* Mã giảm giá 30.000 đ

Áp dụng: Khi mua 1 thùng cốc 6oz kraft (Mã SP: VC-C6H2-2)

Nhập mã: COUPON30K

* Mã giảm giá 10.000 đ

Áp dụng: Khi mua 1 thùng cốc 7oz (Mã SP: VC-C7H2)

Nhập mã: COUPON10K

***Thời gian: Từ ngày 01/03/2023