Tô 7oz 2PE
~210ml

680đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 2.5oz 1PE
~75ml

250đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Tô 6oz 2PE
~180ml

480đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 7oz 1PE
~210ml

390đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 6oz 1PE
~180ml

370đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Cốc 3.5oz 1PE
~105ml

305đ/chiếc
Kho: Còn hàng